Mở khóa PDF

Uploading...
Chuyển đổi tệp của bạn ... Hủy

Mở khóa PDF và xóa mật khẩu

Có một bản PDF luôn hỏi bạn mật khẩu khi mở nó không? Dịch vụ của chúng tôi giúp bạn mở khóa PDF và xóa mật khẩu gây phiền nhiễu vĩnh viễn chỉ với vài cú nhấp chuột.

Phục hồi PDF dễ dàng

Trong trường hợp bạn bị mất mật khẩu của một tài liệu PDF được mã hóa quan trọng, chúng tôi sẽ giúp bạn khôi phục nó. Dịch vụ của chúng tôi hoạt động trong nhiều trường hợp, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo thành công. Chỉ cần gửi một tệp PDF để kiểm tra nếu chúng tôi có thể giúp bạn.

Chuyển đổi miễn phí không giới hạn

Trình chuyển đổi tệp này là một công cụ trực tuyến hoàn toàn miễn phí, không có chi phí hoặc nghĩa vụ ẩn.

Sắp có mã hóa PDF!

Chúng tôi cũng làm việc tại một dịch vụ mã hóa các tệp PDF sẽ sớm được phát hành trực tuyến. Giữ nguyên!

Bộ chuyển đổi PDF thông minh khác có sẵn

Cùng với dịch vụ khôi phục PDF của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp nhiều công cụ PDF miễn phí khác tại trang web của chúng tôi.

Bảo vệ quyền riêng tư

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Tất cả các tệp được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi ngay sau khi cuộc trò chuyện tài liệu hoàn tất và không ai sẽ nhìn vào tài liệu của bạn.

Converter Page - Online Conversion Services
Rated 4.9 / 5 based on 145 reviews